Martin Black – březen 2019

Kurz s Martinem Blackem

9. – 10. 3. 2019 – jezdectví a práce s dobytkem

11. – 12. 3. 2019 – práce s dobytkem a rančerské lasování

Ranč V Buši

English version

Martin Black - Darrell Dodds Photo

Martin Black – Darrell Dodds Photo

Martin Black je jedním z největších horsemanů a kovbojů současnosti a vy máte po téměř deseti letech opět šanci jezdit s ním na kurzu.

Téma kurzu

Sobota, neděle

V dopolední části se budeme věnovat jezdectví, horsemanshipu, které nezbytně předchází práci s krávou. Jezdci mohou přijít se svými vlastními tématy, či problémy, které potřebují řešit, případně jim Martin sám poradí, čemu se ještě věnovat a co se naučit, aby následná práce s kravami byla nejen bezpečná, ale také efektivní. Martin při této práci využívá své znalosti z práce s tisíci mladými koňmi, kdy se naučil koním vycházet vstříc a nastavovat situace tak, aby se kůň učil dělat práci ze své vlastní vůle tak , jak mu to jeho fyzické schopnosti dovolí.

V odpolední části přijde na řadu práce s krávou. Její náročnost a náplň bude nastavena individuálně podle potřeby konkrétní jezdecké dvojice. Díky mnohaletým zkušenostem s prací na rančích, manipulací s velkými stády krav na otevřených prostorách, se Martin naučil výborně číst krávu, komunikaci mezi koněm a krávou a dokáže tedy stádo i jednotlivé krávy pomocí pohybů svého koně přimět dělat přesně to, co chce. Znalosti této komunikace jsou základem nejen pro rančerskou práci, ale i pro veškeré rodeové dobytkářské discipliny.

Pondělí, úterý

V tomto navazujícím dvoudenním kurzu se budeme věnovat pokročilejší práci s dobytkem a také rančerskému lasování. Jezdci, účastnící se tohoto kurzu, již mají, často velmi bohaté, zkušenosti s prací na kravách a s lasováním, někteří z nich jezdí pravidelně na ranče do USA. Martin jim bude pomáhat prohlubovat jejich znalosti a dovednosti. Konkrétní náplň kurzu (cow working, lasování dummy ze země, lasování dummy z koní, lasování živých telat) bude přizpůsobena jezdcům a momentální situaci.

Martin Black se studentem

Martin Black se studentem

Přibližný časový harmonogram

Sobota

9:00 – 13:00 horsemanship

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 19:00 práce s kravami

Neděle

9:00 – 13:00 horsemanship

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 18:00 práce s kravami

Pondělí

9:00 – 13:00 cow working + ranch roping

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 19:00 cow working + ranch roping

Úterý

9:00 – 13:00 cow working + ranch roping

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 18:00 cow working + ranch roping

Místo konání

Ranč V Buši – okres Praha – západ, Středočeský kraj

Nově otevřená krytá hala. Prosíme respektujte zákaz kouření na Ranči mimo vyhrazenou kuřárnu, zákaz vstupu se psem a zákaz nošení skla do haly. Děkujeme :-)

Kurz bude probíhat v angličtině s českým překladem.

Počet jezdeckých míst 10. Prosím všechny jezdce, aby měli u svých koní platné negativní vyšetření krve na AIE staré maximálně 1 měsíc. Bude probíhat veterinární přejímka, veterinář bude kontrolovat Vašeho koně a průkaz ještě před vyložením koně z vleku.

Omezený počet diváků – rezervujte si místo předem!

Martin a příprava na obsedání

Martin a příprava na obsedání

Cena

Jezdecká dvojice – 12 000 Kč / 2 dny, ustájení v boxe 250 Kč / 24 hodin.

Diváci – platba předem: 900 Kč jeden den, 1 600 Kč dva dny, 2 100 Kč tři dny, 2 500 Kč čtyři dny.

platba na místě: 1 000 Kč jeden den, 2 000 Kč dva dny, 2 600 Kč tři dny, 3 100 Kč čtyři dny.

Přihláška je platná po zaplacení. Poplatek je nevratný! (je možné za sebe poslat náhradníka)

Způsob přihlašování

Jezdecká místa jsou v tuto chvíli předběžně obsazena, po spuštění plateb (1.1.2019) budou mít přihlášení jezdci omezený počet dní k zaplacení, při nezaplacení budou náhradníci vyzvání k platbě a bude jim umožněno se kurzu zúčastnit. Zájemci se tedy hlaste na email janahorka@gmail.com, budete postupně informováni o volných jezdeckých místech.

Zájemci o divácká místa, napište prosím na email janahorka@gmail.com jména lidí, které hlásíte a přesné dny, na které se hlásíte. K platbě budete vyzváni na přelomu roku prostřednictvím zaslané faktury. Počet diváckých míst je omezen kapacitou haly, proto neváhejte s přihláškami. Vzhledem k finanční náročnosti akce se v případě vaší neúčasti poplatek nevrací, je možné za sebe poslat náhradníka (prosím informovat o této skutečnosti předem prostřednitvím emailu :-) ).

Platby budou z důvodu zjednodušení účetnictví přijímány až od nového roku, na základě zaslaných faktur. Platby za předběžné přihlášky budou přijímány od 1.1.2019 do 8.2.2019 včetně. Platby přijaté od 9.2.2019 budou účtovány stejně, jako platby na místě.

Stravování a ubytování

Na Ranči bude k dispozici kompletní občerstvení. Ubytování si zajistěte v okolních penzionech.

Hotel Atlantida www.hotelatlantida.cz/ubytovani/

Martin Black

Martin Black

Něco málo o Martinu Blackovi

Martin strávil celý svůj život prací na rančích, ježděním a trénováním koní, obsedáním mladých koní a prací s kravami a jejich lasováním ve vaquero stylu.

Vyrostl v Bruneau, Idahu, na rodinném ranči a po škole pracoval na rančích v Idahu, Nevadě a Kalifornii, kde pracoval s takovými velikány, jako byli Charlie a Bill Van Normanovi, Ray Hunt, Gene Lewis, Tom Dorrance a další. Díky tomu, že Martin od dětství pracoval s krávami ze sedla koní, vyvinul si ohromný cit jak pro koně, tak pro dobytek. Při práci na jednom z největších rančů v Nevadě za ním a dalšími kovboji přijížděl Tom Dorrance, který jim pomáhal obsedat mladé koně a připravovat starší koně pro soutěže. Tehdy si Martin uvědomil, jak důležité je pro koně načasování ze strany jezdce.

Martin dnes pomáhá lidem na celém světě zlepšit své jezdecké schopnosti a komunikaci s koněm tím, že učí jezdce, jak být pro koně čitelnější. Podporuje sebevědomí koně i jezdce a pomáhá jim posunout se dál.

Jak Martin říká, buckaroo tradice není jen o pěkném oblečení a stříbrných udidlech, ale také o práci s koněm takovým způsobem, který u koně podporuje jeho sebevědomí a nezávislost v jakékoli situaci, v jakékoli práci. Martin vás bude učit, jak pracovat s koněm a jak se naučit cítit, co od vás kůň potřebuje, aby se mohl stát nezávislým a sebevědomým.

Martin Black

Martin Black

Informace ohledně kurzu: Jana Horká, janahorka@gmail.com, 773 693 943.

Informace týkající se Ranče v Buši: rancvbusi@gmail.com

Martin Black clinic

9. – 10. 3. 2019

11. – 12. 3. 2019

Ranč V Buši

Clinic information

In the morning there will be a horsemanship class. Riders can come up with their own themes or problems they need to figure out. Martin will also advise the riders on what to improve and what to learn to make the following cow working not only safe but also effective. Martin uses his knowledge of working with thousands of young horses. That’s how he learned to adjust situations so the horse learns to do the job of his own will as his physical abilities allow him to.

In the afternoon there will be a cow working class. Its level and exercises will be set individually according to the needs of a particular riders. Many years of experience in ranch work as well as moving large herds of cattle in open land taught Martin to read a cow and see a communication between horse and cow. Using this knowledge Martin can adjust a position of his horse so the cow will do exactly what he wants. Knowing this is the foundation for ranch work as well as all rodeo disciplines.

Schedule

Saturday

9:00 – 13:00 horsemanship class

13:00 – 14:00 lunch

14:00 – 19:00 cow working class

Sunday

9:00 – 13:00 horsemanship class

13:00 – 14:00 lunch

14:00 – 18:00 cow working class

Venue

Ranč v Buši – Praha – západ, Středočeský kraj.

Newly opened covered arena.

The clinic will be in English with a Czech translation.

Number of riders places 10.

Spectator places limited – book your ticket in advance!

Prices

Pair of riders – 12000 Kč, horse in stable – 250 Kč/ 24 hours.

Spectators – payment in advance 900 Kč/ one day, 1600 Kč/ two days.

Spectators – payment on the day of the event 1000 Kč/ one day, 2000 Kč/ two days.

Application is valid after payment.

The fee is non-refundable.

The riders places are already reserved. After making payments is possible ( 1.1.2019 ) the riders will have limited number of days to make the payment. If we don’t receive the payment in time the riders places will be opened again. Please send applications to janahorka@gmail.com. We will inform you about free riders places.

Spectators please send us an email ( janahorka@gmail.com ) with names of people and days you want to apply. Once making payments is possible ( 1.1.2019 ) you will be prompted to pay by sending the invoice. The number of spectators is limited because of capacity of the arena so do not hesitate to apply. Due to the financial cost of the event the fee will not be refunded in the case of your absence, it is possible to send a substitute for yourself ( please inform us in advance via email ).

Food and accommodation

A refreshment and meals will be available at the Ranch. You can book accommodation in the surrounding guesthouses.

Clinic information: Jana Horká, janahorka@gmail.com, 00420 773 693 943.

Ranč V Buši information: rancvbusi@gmail.com

Comments are closed.