Aktuálně

Kurzy klasické drezury s Veronikou Živnovou

ZMĚNA TERMÍNU ČERVNOVÉHO KURZU

Loni na podzim jsme díky krásnému říjnovému počasí stihli „pilotní“ kurz s klasicky drezurní trenérkou Veronikou Živnovou. Ti z vás, kdo se kurzu zúčastnili, si jistě pamatují, jak příjemný a přínosný zážitek to byl. Z jízdárny odcházeli o kus spokojenější, uvolněnější a poučenější koně, a snad i jezdci :-) Sama jsem na kurzu jezdila se svým dobytkářským paintem, který i letos bude shánět krávy a lasovat telata, přesto jsem z lekce měla parádní pocit, svezla jsem se jako nikdy, kůň byl spokojený a věřím, že trénink, ač drezurní, přinesl nám oběma mnoho pozitivního do našeho společného dobytkářského ježdění. Dobré ježdění je přece stále jenom jedno, odlišnosti jsou až v praktických detailech vyplývajících z konkrétního zaměření.

Verča má dlouholeté zkušenosti s reiningem, poté se celé roky věnuje tréninku klasické drezury, učit se jezdí převážně do Španělska a své zkušenosti pak předává ochotně dál. Osobně se mi líbí, že jí je jedno, zda sedíte v anglickém či westernovém sedle a čemu se se svým koněm věnujete. Bude se vám snažit pomoci posunout se dál na cestě dobrého jezdectví.

Pokud vás někoho Verčina práce zajímá, budeme rádi, když se k nám připojíte při našich kurzech na Křížánkách. Letos jsou zatím vypsány tyto termíny, v případě zájmu je možné na podzim pokračovat v dalších kurzech. Základní kurz bude probíhat vždy v sobotu, v případě zájmu většiny účastníků je možné kurzy protáhnout i na neděli.

 • 2. – 3. června 2018 (nový termín)
 • 14. (- 15.) července 2018
 • 1. (- 2.) září 2018
 • Místo konání – Křížánky 35, Hejnice u Žamberka. K dispozici písková jízdárna a kruhovka. V případě nepříznivého počasí je možnost přesunutí kurzu do nedaleké haly.
 • Začátek 10:00, konec dle počtu účastníků
 • Cena 1400 Kč za jednu dvojici jezdec/kůň. V ceně trénink (individuální jezdecká lekce, zaměření tréninku dle dovedostí a přání konkrétní dvojice), ohrádka se senem pro koně, pitný režim pro jezdce. Možnost tréninku ve dvojicích, pak je cena snížena na 850 Kč za každého z jezdců. Při prodloužení tréninku i na neděli vychází navazující lekce na 1200 Kč, resp. 750 Kč. Počet jezdeckých míst omezen, v případě zájmu o ježdění na kurzu mne prosím kontaktujte na janahorka@gmail.com nebo tel. 773 693 943.
 • Počet diváků neomezen, cena 200 Kč, včetně pitného režimu.
 • Domácí oběd za mírný poplatek zajištěn.
 • Kontakt: Jana Horká, tel. 773 693 943, janahorka@gmail.com

Těšíme se na vás :-)

Veronika Živnová

Veronika Živnová

Kurzy s Václavem Bořánkem na Křížánkách v roce 2018

V lednu jsme navázali jezdeckou teorií na kurzy z loňského roku a já se již těším na jaro, kdy snad konečně navezeme písek na jízdárnu a začneme naplno jezdit na svých koních a necháme se drtit, třeba právě od Vaška :-) Kdo se chce přidat, nechť dorazí na společné jezdecké tréninky, letos jsou s Vaškem plánovány tyto čtyři.

 • 26. května 2018
 • 30. června 2018
 • 4. srpna 2018
 • 15. září 2018

Vaška doufám nemusím představovat, pokud se ale chcete dozvědět něco více, nebo si na něj zajet na některý z jeho dalších kurzů, veškeré informace naleznete na jeho stránkách www.horsemanship.cz .

Informace k našim kurzům:

 • Místo konání – Křížánky 35, Hejnice u Žamberka. K dispozici písková jízdárna a kruhovka. V případě nepříznivého počasí je možnost přesunutí kurzu do nedaleké haly.
 • Čas konání 10:00 – 17:00, hodinová pauza na oběd.
 • Počet jezdeckých míst 6. Cena 1500 Kč za jezdeckou dvojici. V ceně trénink (dvě lekce za den, dvě jezdecké dvojice), ohrádka se senem pro koně, pitný režim pro jezdce. Jezdecká místa jsou v tuto chvíli obsazena, v případě zájmu mne prosím kontaktujte na janahorka@gmail.com, je možné, že se na poslední chvíli nějaké místo uvolní.
 • Počet diváků neomezen, cena 300 Kč, včetně pitného režimu.
 • Domácí oběd za mírný poplatek zajištěn.
 • Kontakt: Jana Horká, tel. 773 693 943, janahorka@gmail.com

Těšíme se na vás na viděnou :-)

 

Nuno Oliveira – jezdecký mistr

„Jezdím na koních, protože je miluji.“

„Kůň se nikdy neunaví s jezdcem, který je taktní a vnímavý, protože takový jezdec nikdy nebude od koně požadovat to, co je nad jeho možnosti.“

Nevím, jak vy, ale já mám pocit, že na každém kroku potkávám dokonalé trenéry koní a jezdců. Přečetli jednu dvě knížky, byli se podívat na pár seminářích, v lepším případě jezdili v mládí pod drezurním trenérem. A pokud strávili několik týdnů v zahraničí a koukali pod ruce úspěšnému trenérovi, tak to už zajisté umí úplně všechno, zodpoví vám se skálopevnou neotřesitelností všechny jezdecké otázky, a nefunguje-li váš kůň pod jejich vedením dle vašich představ, je na čase si zaplatit další měsíc výcviku koně, sérii tréninků vás obou a pak koně stejně prodat, protože jeho stavba těla/hříběcí odchov/způsob obsednutí/předchozí zkušenosti prostě nelze korektním tréninkem překonat. A trenér má vždy pravdu. Nikdy se nemýlí. Všechno už umí.

A tak se pak ptám, proč tedy není celý jezdecký svět zaplaven dokonale přiježděnými koňmi, chodícími měkce a uvolněně, lehkými a prostupnými na pomůckách, hrdými a energickými?

Proč pak jako na zjevení z jiného světa koukáte na video jezdce, jehož koně našlapují v kroku měkce a energicky jako kočkovité šelmy, s pružným hřbetem předvádí dokonalou piafu a přeskoky každý cvalový skok dělají s takovou samozřejmostí, že musíte video přetáčet zpátky, abyste uvěřili tomu, co jste právě viděli?

Věřili byste, že tento jezdec, s pružným funkčním sedem, jezdící na mnohých z těchto videí na koních nepřiježděných, konstitučně odlišných a lišících se i psychickým přístupem ke spolupráci s člověkem, přesto předvádějící s koněm souhru o jaké se nám ani nezdá, že tento jezdec i ve svém pokročilém věku, kdy ho svět již uznával za jednoho z největších jezdeckých mistrů 20. století, čítal do brzkého rána knihy klasických mistrů uplynulých staletí, když hledal odpovědi na jezdecké otázky, a ve čtyři ráno ve své koupelně meditoval nad jezdeckým problémem, který mu vyvstal u nového koně? Jezdec, který dopodrobna prostudoval a odzkoušel techniky La Guérinièra a Bauchera , ač následovník francouzské jezdecké školy nebál se hledat inspiraci u německých mistrů, a který sám nevyvinul novou metodu či jezdecký systém, ale byl schopen vcítit se do potřeb koně a v každou vteřinu reagovat tak, aby lehce a nenásilně přivedl koně tam, kde přesně ho chtěl mít. Konkrétní kůň, konkrétní chvíle, konkrétní přístup. I díky těmto dovednostem – citu, načasování a rovnováze – byl schopen sedat na těžko jezditelné koně a předvádět s nimi jezdecké umění na úrovni, o které my, obyčejní smrtelníci, budeme jen zpovzdálí snít.

Ne náhodou používám tato tři kouzelná slůvka – cit, načasování a rovnováha, slova tak často spojována s osobností Toma Dorrance. Ač se s Tomem nikdy nesetkali, přesto v jejich myšlenkách a postupech najdete až dech beroucí paralely. A není vlastně ani divu, vždyť Tom Dorrance i Nuno Oliveira měli společného učitele. Koně.

Na zmínku o Nuno Oliveirovi narazíte snad u každého drezurního autora, v češtině pak asi jen ve skriptech dr. Záliše. Pokud vládnete některým ze světových jazyků, na internetu naleznete nespočet Nuno Oliveirových citací, a také některá videa, na kterých sám jezdí vlastní i cizí koně či vede hodinu svého žáka. Není problém ve světových knihkupectvích sehnat originály i kvalitní překlady jeho knih, či knih jeho žáků s Nuno Oliveirovými myšlenkami.

V březnu pak v časopise Horseman vyjdou články dotýkající se právě Nuno Oliveiry a jeho práce.

Pokud máte zájem, pusťte si Giuseppe Verdiho a za zvuků jeho harmonické a energické hudby, kterou si Nuno Oliveira tak rád pouštěl při ježdění svých koní, zkuste chvíli meditovat nad vybranými citacemi tohoto velkého mistra. Snad vám budou stejnou inspirací pro práci s koněm, jakou jsou pro mne.

Abych zúžila široký záběr Nuno Oliveirova učení, vybírám citace zaměřené na obecnou filozofii jezdectví a práci s mladými koňmi.

„Při obsedání mladých koní má být kůň trénován tak, aby byla v první řadě zachována jeho rovnováha, je potřeba se soustředit na kulatost jeho kroků, zvýraznit akci zadních nohou pro vzdání pocty krokům předních nohou.“

„Je dobré přesně stanovit, jakou míru relaxace a jakou míru stimulace při práci s mladým koněm použít.“

„Bylo by velkou chybou použít při prvních lekcích koně udidlo. Nejlepší je použít běžnou stájovou ohlávku s otěžemi připnutými ke stranám.“

„Nejdůležitější věcí od samého začátku je okamžitý dopředný pohyb; cokoli, co sebereme z kmihu, je špatně pro pokrok ve výcviku.“

„Mé požadavky by nikdy neměly přesáhnout schopnost koně porozumět, a kůň by měl být na konci lekce zanechán s přáním pracovat více, než o kolik jsem ho požádal.“

„Umísti koně do pozice a nech ho to udělat.“

„Talentovaný taktní jezdec odmění nejnepatrnější náznak poslušnosti části svého koně, který pak na další požadavky bude reagovat klidně, sebevědomě a příjemně.“

„Je nezbytné mít výborné schopnosti, abychom dosáhli této jezdecké úrovně. Nicméně bez taktu jsou všechny schopnosti světa bezcenné.

Pouze člověk, který miluje koně, rozumí jim a cítí jejich potřeby může mít jezdecký takt.“

„…budu se učit až do dne mé smrti, ježděním, studiem, hlubokým přemýšlením a pozorováním.“

„Jsme to my sami, kdo brání koni, aby předvedl cvičení korektně.“

„Kůň musí bez odporu porozumět a přijmout jakýkoli požadavek ze strany jezdce.“

„Odměňte koně pokaždé, když udělá, o co jste ho požádali. Nikdy nežádejte více, než je schopen dát.“

„Udělejte z koně společníka, ne otroka, a pak poznáte, co je to opravdový přítel.“

„Jezdecké umění je harmonií mezi jezdcem a koněm. Umění je přeměna vystupňované techniky, a umění je možné jen pokud člověk zahodí svou ješitnost a hledá pouze krásu, je nadšený a milující.“

Comments are closed.